ELLEBOOGDYSPLASIE

 

Wat is elleboogdysplasie?

Elleboogdysplasie is een verzamelnaam voor een aantal meestal erfelijke aandoeningen aan de ellebogen van de Cane Corso. Deze veroorzaken pijn en kunnen kreupelheid geven. Kunnen, omdat de Cane Corso een hoge pijngrens heeft en niet altijd duidelijk aangeeft pijn te hebben. Klachten kunnen al optreden vanaf een leeftijd van 4-12 maanden maar ook later.

 

De oorzaak van elleboogdysplasie

Er zijn meerdere oorzaken die elleboogdysplasie kunnen veroorzaken. Erfelijkheid speelt een grote rol, maar ook trauma, beweging, voeding en stofwisseling zijn belangrijke factoren. Uitselecteren voor fokkerij maakt het lastig omdat er meerder genen op verschillende chromosomen effect hebben op deze aandoening.

 

Welke aandoeningen vallen onder elleboogdysplasie?

Incongruentie
Incongruentie is wanneer de ellepijp en het spaakbeen niet goed op elkaar aansluiten. De incongruentie wordt veroorzaakt doordat het ene bot te lang of te kort is ten opzichte van de andere. Door middel van een operatie is dit redelijk goed te verhelpen, al zijn het geen lichte operaties. De incongruentie kan LPC, LPA en OCD veroorzaken.

LPC
Los Processus Coronoideus / LPC is een los stukje bot van de ellepijp in het ellebooggewricht. Heeft de Cane Corso last van een LPC dan is het zaak dit losse stukje bot zo snel mogelijk te verwijderen.

LPA
Los Processus Coronoideus / LPA is het niet vastgroeien van het botpunt van de ellepijp, dat zich aan de bovenkant van het ellebooggewricht bevindt, aan de ellepijp. Ook een LPA dient zo snel mogelijk verwijderd worden om artrosevorming te voorkomen.

OCD
Osteochondrosis Dissecans / OCD is een beschadiging van het kraakbeen. Dit is zeer pijnlijk, zeker wanneer een stuk kraakbeen los komt te liggen. Ook een OCD dient op korte termijn verwijderd te worden om artrosevorming tegen te gaan.