MENSENSOCIALISATIE

7-12 WEKEN

 

In deze fase is de pup goed in staat om een band te vormen met mensen en om hen te leren vertrouwen. Tussen de 8 weken en 13 weken is de meest geschikte leeftijd om een pup te kiezen omdat hij zich in deze fase snel kan aanpassen aan zijn nieuwe omgeving en huis. Ook is hij in staat simpele commando's leren

Deze fase valt samen met zowel de eerste angstfase al de  anciënniteit classificatie fase

 

Ook deze fase geldt, laat hem op zijn eigen tempo onTdekken en  socialiseren. Voor u is het nu tijd om te beginnen met zindelijksheidstraining, benchtraining, alleen laten zijn (laag tempo), korte basiscommando's leren. Uiteraard dit allemaal rustig aan en geef uw pup de tijd om te ontwikkelen. U kunt bijv niet verwachten dat hij direct al 30min alleen in de bench kan zijn, u zult dit dus op moeten bouwen. De ene pup leert makkelijker en sneller dan de ander. Hierin is de band tussen de baas en hem ook van groot belang, leer hem u te vertrouwen en laat hem zien dat u hem de leiding kan geven die hij nodig heeft. Het opgeven voor puppytraining is hierin ook een goed pup, zo werkt u aan de band samen en kan er heerlijk gewerkt worden.