BEWUSTWORDINGSFASE

21-28 DAGEN

 

Alle zintuigen zijn nu volledig ontwikkeld. Hij is zich nu bewust van alles wat er om hen heen gebeurd. Hij kan zichzelf warm houden, zichzelf ontlasten, en kan iets vaster voedsel eten. Deze periode leert hij super snel door observeren van moeder (eventuele andere Cane Corso´s) maar ook in het spel met nestgenoten. Binnen het nest zijn er nog geen vaste rangen zichtbaar

 

Voorkom overstimulatie en geef hem tijd om te ontdekken en nieuwe ervaringen te verwerken. Hij krijgt al genoeg extra prikkels doordat alle zintuigen nu goed zijn ontwikkeld. Deze periode zijn grote veranderingen niet aan te raden, hij heeft vooral behoefte aan een stabiele omgeving. Deze fase loopt samen met de hondensocialisatie fase