ONTWIKKELINGSFASES EN UW ROL DAARIN

 

Alle pups volgen hetzelfde ontwikkelingspatroon, ze gaan allemaal dor de zelfde fases voor ze volwassen zijn. Het is belangrijk om deze stadia te herkennen en u te realiseren hoe uw pup in een bepaalde periode van zijn leven kan reageren. Dit moet u weten, zodat u niet te veel van hem verwacht of in een cruciale fase van zijn ontwikkeling een gunstige gelegenheid voorbij laat gaan. Niet alle pups ontwikkelen zich even snel, sommige hondjes gaan vlug door bepaalde fases en anderen hebben meer tijd nodig dan algemeen wordt verwacht. Meestal ontwikkelen pups van kleineren rassen zich sneller dan de grotere rassen. Het hier volgende tijdschema kan dus per hond wat verschillen maar geeft toch heel duidelijk aan hoe uw hond zich ontwikkeld.

 

Neonatale periode: leeftijd  0-2 weken 

Tijdens deze fase wordt de meeste tijd slapend en drinkend doorgebracht. De pup kan kruipen en zoekt, als het koud is, de warmte van nestgenoten of moeder op. De moeder moet de urine en ontlasting op gang brengen. Dit doet ze door hem rond de genitaliën te likken. Als de pup 10 a 14 dagen oud is gaan de oogjes open maar de pup ziet nog niet veel.

 

 

Overgangsperiode: leeftijd 2-3 weken

De melktandjes komen door. De pup leert lopen en vloeistoffen oplikken. Tegen het einde van de derde week gaan de oortjes open. De pup leert zonder hulp te plassen en te poepen.

 

 *  Wat u nu moet doen:

De verantwoordelijkheid voor wat er in deze periode met de pups gebeurd ligt bij de fokker. Men heeft ontdekt dat jonge hondjes die in deze periode onderworpen worden aan lichte prikkels later beter met spanning kunnen omgaan. Als iedere pup iedere dag even wordt opgetild, bekeken, geaaid en misschien gewogen, veroorzaakt dit een lichte spanning. Een goede fokker zal dit ook zeker met de pups doen. Elk hondje moet iedere dag even worden opgepakt en in verschillende houdingen worden vastgehouden.

 

 

Socialisatieperiode: leeftijd 3-12 weken

Dit is een beslissende periode. Wil de hond zich tot een geslaagd huishond ontwikkelen, dan is het van doorslag gevend belang dat hij juist in deze tijd de juiste ervaringen met mensen, anderen dieren, honden enz. opdoet.

Deze periode kan je in drie stadia worden verdeeld.

 

-Eerste fase: derde tot vijfde week

U herkent een pup in dit stadium als hij zichtbaar reageert op hart geluid. De moeder hond begint haar jongen discipline bij te brengen door te grommen. gewoonlijk om te voorkomen dat de pups voortdurend blijven drinken. Met drie tot vier weken worden het gezichtsvermogen, het gehoor en de reukzin beter. Het hondje begint vast voedsel te eten. Met zijn staartje te kwispelen en bijtspelletjes met nest genoten te spelen. Op deze leeftijd gaat een pup proberen om, nadat hij wakker is geworden, uit het nest te klimmen om te gaan plassen. Met vier tot vijf weken klauwterd hij, laat zijn tandjes zien, gromt, rent en speelt spelletjes waarbij hij hevig zijn kopje schud, alsof hij een prooi dood. Hij begint ook te leren niet te hart te bijten tijdens het spel met broertjes en zusjes.

 

-Tweede fase: vijfde tot achtste week

U kunt nu gezichtsuitdrukkingen en expressievere oorbewegingen zien. De pup kan nu goed horen en zien en is beter gecoördineerd. Hij neemt deel aan groepsactiviteiten met de andere hondjes uit het nest. De zevende week is de ideale tijd voor het hondje om naar zijn nieuwe thuis te gaan. Aan het einde van deze fase is een pup wat meer op zijn hoede, maar nog steeds zeer nieuwsgierig en vol lust tot onderzoeken.

 

*   Wat u nu moet doen:

Van de derde tot de zesde week zal de pup nog bij de fokker verblijven. Er moet een duidelijk onderscheid zijn tussen slaap- en speelgedeelte, zodat het dier het nest kan verlaten om te plassen en poepen. Puppy's die in een kleinere ruimte worden gehouden, waar deze gedeeltes onzichtbaar in elkaar overgaan of waar ze niet zonder hulp uit het nest kunnen komen, krijgen niet de kans om goed te weten waar ze dit moeten doen. Hondjes die op deze manier groot worden gebracht zijn vaak moeilijk zindelijk te krijgen. Hoe het diertje zich nu geestelijk ontwikkeld hangt af van de omgeving. Er moeten allerlei verschillende voorwerpen ( zoals kartonnen dozen, een fles, speeltjes, kluifjes enz. ) bij hen in de speelruimte worden gelegd om speel mogelijk heden te bieden. Gedurende deze tijd moet de pup ook kennis maken met veel verschillende geluiden, denk hierbij aan de stofzuiger, hakken die op de vloer tikken, de radio, tv en stemmen. Hij moet veel contact hebben met mensen zowel volwassen als kinderen. Dit is vooral belangrijk in de laatste week voordat de pup naar zijn nieuwe huis gaat. Elke pup moet iedere dag ten minste vijf minuten aandacht krijgen, ongeacht het aantal pups in het nest. Tijdens de zesde tot achtste week moet de pup zich thuis voelen in zijn nieuwe gezin. De socialisatie gaat op natuurlijke wijze verder terwijl het hondje de onbekendheid van zijn nieuwe thuis ervaart. Zodra het hier is aangekomen moet het zindelijk maken beginnen.

 

-Derde fase: achtste tot twaalfde week

In bepaalde situaties begint de pup het daarbij behorende gedrag te vertonen. Hij wil het de mensen heel graag naar de zin maken ( de zogenaamde will to please. ) Als de hondje nu nog in het nest verblijven begint de rangorde zich tussen de broertjes en zusjes af te tekenen. Als de pup naar zijn nieuwe huis is gegaan begint hij daar zijn plaats in het gezin in te schatten.

 *  Wat u nu moet doen:

Uw hondje moet met grote verscheidenheid van situaties en omgevingen kennismaken en er ook plezier in hebben! Het zal beginnen de leden van zijn gezin te beoordelen om hun positie in de rangorde vast te stellen en te zien waar hijzelf binnen de nieuwe familie thuishoort. Het is belangrijk dat hem in dit stadium precies duidelijk wordt gemaakt welke plaats hij binnen die rangorde heeft. Spelen is heel belangrijk en hij zal moeten leren om mensenspelletjes te spelen en daarbij niet steeds te bijten. Ook moet hij leren te verliezen. Laat u uw pup steeds winnen dan zal hij zich machtig gaan voelen en dat is niet de bedoeling.

 

Jeugdperiode (Rangorde): leeftijd 3 tot 6 maanden

De pup is nu nog steeds afhankelijk van zijn baas. In de vroegere fase van deze periode willen de meeste hondjes graag aardig gevonden worden en zullen ze alles doen waarvan ze denken dat de baas het wil. Tijdens deze periode zoeken ze nog steeds uit hoe de rangorde binnen het gezin is en proberen ze hun eigen plaats hierin te vinden. De jonge hond wordt zich steeds meer bewust van zijn omgeving. Hij begint voor zijn onderzoekingen verder te weg te gaan, maar blijft nog steeds binnen de geborgenheid die de baas of bekend gebied hem bied. Knagen en alles met de bek onderzoeken helpen bij het wisselen van de tanden en het verkennen van de omgeving.

 

*   Wat u nu moet doen:

De pup begint beter te leren en zich te concentreren: daarom moet er nu worden begonnen met de training en het aanleren van goede manieren. De wens om het u naar de zin te maken dient ten volle te worden benut, want later, als de pup zich onafhankelijk opstelt, wordt het opvoeden moeilijker. Spelletjes mogen nu wat minder simpel zijn en kunnen als beloning na de training fungeren. In deze periode moet u hem goed aan zijn verstand brengen dat mensen hoger in rang zijn dan hem zelf! Dit moet op een zachtaardige manier, maar heel vastberaden gebeuren. Uw pup moet in vele verschillende omgevingen ervaringen opdoen. Terwijl hij leert omgaan met nieuwe situaties moet zijn socialisatie doorgaan en verder worden ontwikkeld. Besef goed dat alle ervaringen die uw hond nu opdoet in zijn geheugen blijven staan voor de rest van zijn leven. Bescherm hem tegen nare ervaringen. Als uw pup in deze periode naar behandeld word door bv. kinderen zal hij altijd argwanend blijven naar kinderen toe. Dit geld voor alles wat hij meemaakt. Mocht hij per ongeluk toch een nare ervaring krijgen  lijd hem dat meteen af met dingen die hij heel leuk vind. Probeer de situatie over te doen en zorg nu wel voor een goede afloop.

 

 

De pubertijd: leeftijd 6-12 / 18 maanden

De jonge hond wordt veel onafhankelijker en daagt waarschijnlijk hen die boven hem staan graag uit. Hij word in seksueel opzicht volwassen: een teefje wordt loops, met de daarbij behorende gedragsveranderingen, en een reu beleeft opvallende schommelingen op het gebied van mannelijke hormonen. De behoefte om te knagen blijft sterk. Naarmate de pup volwassener wordt, begint hij territoriaal gedrag te vertonen.

 

*   Wat u nu moet doen:

Dit is misschien wel de moeilijkste periode om doorheen te komen. In deze fase doen vele mensen afstand van hun hond, die dan moet worden herplaatst. Als u tot nu toe een stevige grondslag voor goed gedrag hebt gelegd, zal de pubertijd niet zo uitputtend zijn. Er zal echter een tijd komen dat u zich afvraagt wat er verkeerd is gegaan. Probeer dan voor ogen te houden dat ook dit voorbij gaat.

 

Volwassenheid: leeftijd 12/18 maanden en ouder

Uw hond zal nu in fysiek opzicht volwassen zijn, hoewel hij nog wel wat breder zal worden. Zijn karakter is geheel gevormd, hoewel er nog verfijningen zullen optreden. Het karakter van jonge volwassen honden blijft zich ontwikkelen tot ze ongeveer 3 jaar zijn: daarna treden er meestal geen grote veranderingen meer op.

 

*   Wat u nu moet doen:

U kunt nu een beetje ontspannen, want het werk is bijna gedaan. Verfijningen aanbrengen en doorgaan met de training blijven noodzakelijk, maar u moet het nu rustiger aan kunnen doen en genieten van het eerste van vele gelukkige jaren met uw evenwichtige, goed opgevoede, gezellige vriend.