PENN HIP METHODE

 

HEUPDYSPLASIE EN DE PENN-HIP METHODE.

   

Heupdysplasie en het huidige onderzoek.

  

Heupdysplasie (HD) is een veel voorkomende erfelijke aandoening die vooral bij grote hondenrassen voorkomt.

Het is een aandoening die zich ontwikkelt in de opgroeifase van de hond en die wordt bepaald door meerdere genen en milieufactoren.

Bij ernstige HD ziet men al bij jonge honden vanaf ongeveer 5-6 maanden klachten als kreupelheid, stijfheid en moeilijk opstaan.; bij minder ernstige vormen ziet men meestal pas klachten op oudere leeftijd .

De klinische klachten, dwz de mate waarin een hond “last”heeft , zijn niet altijd evenredig met de afwijkingen op de rontgenfoto.

 

Ondanks het feit dat al vele jaren (fok)honden onderzocht cq geselecteerd worden op HD vanaf een leeftijd van een tot anderhalf jaar oud , is bij veel rassen HD nog steeds een groot probleem.

Blijkbaar is de traditionele methode dmv een rontgenfoto in gestrekte positie niet een betrouwbare manier om te voorspellen of een hond aanleg heeft voor HD .

De erfelijkheidsgraad van de traditionele methode is ook maar 0.22 en dat geeft ook aan dat het moeilijk is op basis hiervan een goede selectie te maken.

 

 De Penn hip methode.

 

 Dr Gail Smith van de universiteit van Pennsylvania heeft in 1983 een methode ontwikkeld om de aanleg voor HD op veel jongere leeftijd vast te kunnen stellen de zgn Penn hip (Pennsylvania Hip Improvement Program) methode.

Hierbij worden op een leeftijd van 16 weken oud drie rontgenfoto’s gemaakt  onder algehelenarcose;

1. In gestrekte positie (zoals ook bij de Hirschfeldstichting) om botafwijkingen

te diagnosticeren.

2. een zgn distraktie opname waarbij de heupkoppen met een distraktor maximaal uit de kommen gedrukt worden ;

hiermee is te meten hoe “los”de heupen zijn.

3. een zgn compressie opname waarbij de heupkoppen maximaal in de kommen gedrukt worden; hiermee is de echte diepte van de heupkommen te bepalen hoe goed de kop in de kom past.

 

Met behulp van deze drie rontgenfoto’s wordt dan een zogenaamde  distraktie index (DI) berekend die tussen de 0 en de 1 ligt.

Een distraktie index van 0 betekent een zeer ‘strakke’heup en een distraktie index van 1 betekent een zeer ‘losse’heup of wel een heup die  nagenoeg uit de kom ligt.

De distraktie index blijkt goed aan te geven of een hond aanleg heeft voor HD.

Door onderzoek is vastgesteld dat de distraktie index een veel hogere erfelijkheidsfactor bezit dan het gebruikelijke onderzoek; nl 0.65 tegen de eerder genoemde 0.22.

Door deze veel grotere erfelijkheidsfactor is er beter een gericht fokbeleid per ras uit te

stippelen om verder terug dringen van HD te bewerkstelligen.

 

Op dit moment worden deze foto’s alleen in Amerika officieel beoordeeld en krijgt de hond een officiele uitslag.

De officiele uitslag is vertrouwelijk; de gegevens worden alleen afgegeven aan de eigenaar en staan vermeld in de penn hip database.

De officiele foto’s volgens de Penn hip methode mogen alleen gemaakt worden door dierenartsen die hiervoor gecertificeerd zijn volgens de amerikaanse voorschriften.

 

In Amerika is de belangstelling voor deze methode de laatste jaren sterk toegenomen.

In de Penn hip database komen momenteel ongeveer 170 rassen voor.

Echter ook in Amerika worden de Penn hip uitslagen nog niet op de stamboom vermeld ;ook hier worden de heupen nog beoordeeld aan de hand van een foto in gestrekte positie.

  

Rasverschillen.

 

Er zijn wel duidelijk rasverschillen wat betreft distraktie index; wat voor het ene ras een

matige index is kan voor het andere ras bij de goede indexen horen.

Men zal per ras moeten gaan bepalen wat een gemiddelde waarde is voor een ras .

Bij een Barsoi bijvoorbeeld ligt de gemiddelde index tussen de 0.2 en de 0.3; dat betekent dat Barsois zeer weinig tot geen speling op de heupen hebben.

Theoretisch wordt de kritische grens van gelegd bij 0.3.

Bij sommige rassen is geen hond aanwezig met een DI van 0.3 en lager dus als de kritische grens van 0.3 wordt aangehouden inzake het wel of niet als fokhond gebruiken dan zou er geen hond overblijven.

Vandaar dat per ras gekeken moet worden wat acceptabel is en wat niet en wat de gemiddelde DI momenteel is.

Wat betreft de Cane Corso; uit de amerikaanse gegevens bleek de gemiddelde index te liggen op 0.65.

    

Vroege diagnose met een hoge voorspelbaarheid.

 

Een groot voordeel van de Penn hip methode is dat het onderzoek al op 16 weken

leeftijd uitgevoerd kan worden.

Uit onderzoek is gebleken dat de voorspelbaarheid of een hond wel of niet HD aanleg heeft met de Penn hip methode op 4 maand leeftijd op 85% ligt.

Met het toenemen van de leeftijd wordt de voorspelbaarheid groter; tot boven de 90%.

Dit heeft voor fokkers het voordeel dat al op jonge leeftijd bepaald kan worden of het zinvol is een bepaalde hond als fokhond aan te houden.

Voor een eigenaar is het voordeel dat men toch op jonge leeftijd al weet of jouw hond aanleg heeft om HD te ontwikkelen en zoja dan kunnen er nog maatregelen genomen worden wat

betreft voeding en beweging etc.

  

Nieuwe behandeling HD nog in experimenteel stadium.

 

Ook is er momenteel een chirurgische behandeling mogelijk bij honden die duidelijk HD aanleg blijken te hebben volgens de Pen hip methode.

Deze methode staat nog in de kinderschoenen en moet nog als experimenteel beschouwd worden hoewel de resultaten wel veelbelovend zijn.

Bij deze methode wordt de groeischijf in de bekkenbodem kapot gemaakt; het gevolg is dat de bekkenbodem hierdoor langzamer groeit dan de rest van het bekken waardoor de heupkommen meer over de heupkoppen “draaien”.

De methode kan alleen worden uitgevoerd bij pups van 14-16 weken oud.

Als de hond ouder is dan is deze ingreep niet meer mogelijk en moet men een draaiing van het bekken bewerkstelligen dmv een bekkenkanteling hetgeen een drastische ingreep is in tegenstelling tot het kapot maken van de groeischijf in de bekkenbodem wat weinig belastend is voor de hond.

 

Wilt u meer informatie aangaande de Penn hip methode e.d. dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

 G. Veenink. dierenarts DAP Dedemsvaart

                                         tel. 0523-612662