DRIJVEN / HOEDEN

 

DRIJVEN  

Drijven is het bij elkaar brengen, houden of verplaatsen van een groep.

HOEDEN 

is het observeren en beschermen van de groep, vaak op een vaste plek

 

Belangrijke eigenschappen die behoren tot deze kwaliteiten en hun aandachtspunten

- observeren

Hij moet zowel de omgeving, mens en dier goed kunnen waarnemen en tegelijkertijd in kunnen schatten. Hem zal niets ontgaan en zal wanneer nodig overgaan op actie.

Bij stimulatie kan die leiden tot reactief gedrag, hij zal op alles en iedereen reageren.

- zelfstandigheid

Nodig om in te kunnen schatten wie slecht volk is en wie niet, wat te accepteren en wat niet wanneer de baas niet aanwezig is.

Wanneer dit niet word begeleid kan dit er toe leiden dat uw Cane Corso ook zijn eigen beslissingen neemt wanneer u wel aanwezig bent. Zijn taken moeten dus duidelijk zijn.

- baasgericht/ volgzaamheid

Hij moet leiding en commando's accepteren van de mens / baas. Ook op afstand. Hij moet dus zijn aandacht bij de baas kunnen houden, ook tijdens zijn werk / taak en ten alle tijden zijn commado's accepteren.  

Wanneer dit teveel word gestimuleerd kan dit leiden tot verlatingsangst, maar wanneer er geen aandacht aan besteed word zal zijn zelfstandigheid winnen, met verdere gevolgen.

- vasthoudendheid

Hij zal niet snel opgeven en wanneer gevaar dreigd zou hij doorgaan tot deze geweken is. Dit hangt samen met zijn volgzaamheid. Hij moet kunnen herstellen wanneer u aangeeft dat het genoeg is. En dit is een snel tempo.

Bij het aanprijzen kan u Cane Corso doorslaan. En eenmaal beloont te worden voor gedrag is het lastig om dit weer af te leren.

- werkdrift

Hij werk graag en doet het goed wanneer hij een taak heeft. Wanneer u geen "echt" werk heeft is mentale training aan te raden.

Wanneer hij geen uitdaging heeft en zijn energie niet kwijt kan, zal hij zich gaan vervelen, die kan leiden tot overmatig blaffen, sloopgedrag en rusteloosheid

 

In zowel hoeden als drijven is beweging een belangrijk punt. Deze triggeren een bepaald gedrag. Wanneer uw Cane Corso over de kwaliteiten drijven en/of hoeden beschikt zal hij of geneigd zijn het object tot stilstand te brengen, te drijven naar een bepaalde plek of  "het gevaar" weg te jagen van de groep.

Kwaliteiten moeten in controle worden gehouden, ontwikkeld en/of begeleid worden.  Bedenk goed van te voren of u bepaald gedrag wel wilt stimuleren. Wanneer u geen controle weet te houden is stimuleren niet te adviseren.

Wees ook alert op zelfbelonend gedrag!

 

Elke ontwikkelingsfase komt met aandachtspunten. Wanneer deze niet worden herkent, (ongecontroleerd) gestimuleerd, geaccepteerd of onderschat heeft u kans dat uw Cane Corso op den duur ongewenst gedrag gaat vertonen. De ernst van het gedrag kan uiteen lopen, een "niet apporterende Cane Corso" is niet echt een probleem tegenover een " agressief mensen aanvallende Cane Corso". Ook spelen leeftijd, karakter, relatie met de baas, de duur van het ongewenste gedrag en eventuele medische gebreken een rol

 

Met de volgende punten willen wij de eventuele achterliggende gedachte kort bespreken. Zie dit als een richtlijn en het aanzetten tot nadenken.
 
MIJN CANE CORSO ACHTERVOLGD FIETSERS, WIELRENNERS, JOGGERS, RUITERS ENZ
Deze groep mensen doen iets wat hem triggert, bewegen. Hij zal dus blaffend, springend en eventueel naar de voeten happend zijn achtervolging beginnen. Wanneer dit gedrag niet onder controle is en zich verder ontwikkeld zal hij zelf bepalen wanneer hij dit doet, bij wie, hoe vaak en zal uw commando's negeren. Dit gedrag is in geen enkel opzicht te tolereren.
Elke keer wanneer hij een succes behaald zal dit het gedrag stimuleren. Houd uw Cane Corso aangelijnd. Zorg dat hij weer zijn aandacht op u krijgt. Komt er een object op u af, passeer deze, loopt u dezelfde richting achter het object aan, passeer deze of draai om en verander van richting. Verder is het commando HIER van groot belang. U kunt dit verder gaan uitbreiden met een lange lijn en eventueel een fluitje. Een fluitje toont geen emoties en heeft een verder bereik.
 
MIJN CANE CORSO BRENGT DE BAL NIET TERUG
U gooit de bal, uw Cane Corso rent vol overgave achter de bal aan. Wanneer deze uit is gerold stopt u Cane Corso, blijft of naast de bal wachten tot u weer gooit of verliest zijn interesse en loopt weg. 
Voor Cane Corso's die de kwaliteiten drijven/hoeden hoog bezitten zal het apporteren van mindere aandacht zijn. De achtervolging is wat het spel voor hem leuk maakt.  Wanneer de beweging stopt verdwijnt ook zijn interesse. Op zich geen groot probleem, maar u zult het hem dus moeten leren. Apporteren betekent het op commando terugbrengen bij de baas. U kunt dit aanleren door te beginnen met iets waar hij toevallig mee aan komt lopen. Je geeft het commando HIER en daarna LOS. Beloon hem goed. Laat hem zitten en blijven. Neem het object en leg dit een stuk bij hem vandaan. Geef het commando (bijv BAL als het een bal is of ZOEK) wanneer hij het vast heeft zegt u weer HIER, daarna LOS en weer flink belonen. Dit kunt u verder uitbreiden. Apporteren kan heel handig zijn!! Lees meer bij basiscommando's
 
MIJN CANE CORSO LAAT GEEN VREEMDE IN DE BUURT TOE TIJDENS DE WANDELING
U loopt met Cane Corso los in een gebied, een toe naderende man word door hem nauwlettend in de gaten gehouden. Blijft deze man op "gepaste afstand" dan is er niet aan de hand maar overschrijd hij de grens dan word blaffend, happend en springend duidelijk gemaakt dat hij weg moet gaan.
Dit is ongewenst gedrag! Uw Cane Corso bepaald zelf wat de grens is en ook nog eens welk object gevaarlijk zou zijn om deze vervolgens op eigen initiatief weg te jagen. Wanneer dit verder ontwikkeld zullen zijn grenzen steeds wijder worden en het wegjagen op een steeds meer vasthoudende manier gebeuren. 
Ten eerste lijkt hier een probleem te zijn met de baas / Cane Corso relatie. Uw Cane Corso is niet onder appèl en maakt eigen beslissingen. U zult weer van voor af aan moeten beginnen. Hij moet weten wie bepaald. Aanlijnen is zeer aan te raden tijdens deze periode om zelfbelonend gedrag te voorkomen.
 
MIJN CANE CORSO CIRKELT ZENUWACHTIG OM ONS HEEN WANNEER WIJ MET MEERDERE OP PAD ZIJN
In het weekend met het gezin naar bos. Uw Cane Corso houd iedereen in de gaten. Wanneer de kinderen iets vooruit rennen word hij extra oplettend en zal zenuwachtig heen en weer tussen de ouders en kinderen rennen, om hen heen cirkelen voor hen langs, vaak blaffend of jankend. Hij gaat moeilijk VRIJ wanneer hij met meerder weg is.
Dit is een stukje instinct.  Een groep hoort in zijn ogen bij elkaar. Hij kan dit doen bij mensen maar ook bij andere dieren. Wanneer dit gestimuleerd word, zal de geaccepteerde afstand steeds kleiner worden. Ook zal hij op den duur alles en iedereen willen drijven. U moet hierin de leiding nemen. Het aan de slag gaan met commando BLIJF kan hem leren dat u bepaald wie er weggaat, hoe lang en dat u ook weer terugkomt. Bij gevallen die extreem drijfgedrag vertonen. Voorkom de eerste tijd dat hij weer aan het drijven kan slaan, zoek rustige plekken op, ga even niet met een groep en zo wel hou hem aangelijnd.